Advokátska kancelária,
JUDr. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ

"Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere." (Ulpianus: Právne princípy sú tieto: čestne žiť, druhému neškodiť a každému dať, čo mu patrí.) Mapa stránok


JUDr. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ


Vzdelanie:Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (1999-2004)
Právna prax:odborný radca na právnom odbore Katastrálneho úradu v Žiline
advokátska koncipientka
advokátka
Jazyková znalosť:anglický jazyk