Advokátska kancelária,
JUDr. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ

"Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere." (Ulpianus: Právne princípy sú tieto: čestne žiť, druhému neškodiť a každému dať, čo mu patrí.) Mapa stránok


Kontakt


JUDr. Mária Miháliková
Sídlo:Horný Val 9/19,
010 01 Žilina


mobil:(00 421) 907 363 875
email:mihalikova@advokat-mihalikova.sk

Zapísaná v zozname SAK:číslo licencie 4922
IČO:420 664 41
DIČ:1076199091
Bankové spojenie: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
IBAN: SK6109000000000424758704
SWIFT: GIBASKBX
(č. účtu: 0424758704/0900)

Odkaz na mapu