Advokátska kancelária,
JUDr. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ

"Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere." (Ulpianus: Právne princípy sú tieto: čestne žiť, druhému neškodiť a každému dať, čo mu patrí.) Mapa stránok


Právne služby


Advokátska kancelária JUDr. Márie Mihálikovej poskytuje právne poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach práva

Advokátka JUDr. Mária Miháliková OBCHODNÉ PRÁVO VYMÁHANIE POHĽADÁVOK OBČIANSKE PRÁVO PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ RODINNÉ PRÁVO PRACOVNÉ PRÁVO SPRÁVNE PRÁVO ÚSTAVNÉ PRÁVO TRESTNÉ PRÁVO