Advokátka

JUDr. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ

Vzdelanie:
– Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (1999-2004)

Právna prax:
– Odborný radca na právnom odbore Katastrálneho úradu v Žiline

– Advokátska koncipientka
– Advokátka