Kontakt

JUDr. Mária Miháliková
Sídlo: Horný Val 9/19
           010 01 Žilina

Telefón: (00 421) 907 363 875
E-mail: mihalikova@advokat-mihalikova.sk

Zapísaná v zozname SAK: číslo licencie 4922
IČO: 420 664 41
DIČ: 1076199091

Bankové spojenie: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
IBAN: SK6109000000000424758704
SWIFT: GIBASKBX
(č. účtu: 0424758704/0900)

Odoslaním kontaktného formulára dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

    Mapa: